Privacyverklaring

De Trainingsstudio respecteert jouw privacy. We werken dan ook volgens de geldende voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in:

  • Wij verwerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. • De beveiliging van aan ons verstrekte persoonsgegevens is volledig gewaarborgd.
  • Zo verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij je ons hierom verzoekt in het kader van een opdracht én deze verstrekking binnen de bestaande wetgeving toegestaan is.
  • Met behulp van Google Analytics registreren wij jouw bezoekgedrag op onze website. Zo kunnen wij onze site en verdere dienstverlening verbeteren. Dit registreren geschiedt geanonimiseerd. Wil je elke monitoring van je bezoekgedrag uitsluiten, installeer dan een adblocker op je computer.

Verder zijn de medewerkers van de Trainingsstudio gebonden aan de geheimhoudingsverklaring van onze branchevereniging, de VPRA. Wil je meer weten over onze manier van beveiligen van jouw gegevens, stuur dan een mailtje naar info@detrainingsstudio.nl