Over de trainingsaanpak

Onze trainingsaanpak

Onze hands-on trainingen zijn gebaseerd op het principe leren door te doen. Dit betekent dat we de deelnemers aanmoedigen ook met elkaar aan de slag te gaan en voort te bouwen op hun bestaande kennis en ervaringen. Dit uitgangspunt is één van de basisprincipes van lerend onderwijs en kenmerkt onze trainingsaanpak. 

learning Pyramid De Trainingsstudio

Leren door te doen

In deze didactische pyramide zien we dat discussie (discussion), praktijkoefeningen (practice doing) en het geven van feedback (teach others) de meest effectieve leervormen zijn.

Effectieve trainingsaanpak

Tijdens de training pakken we drie leerdomeinen aan: motivatie, vaardigheden en kennis. We ‘leren door te doen’, met praktische oefeningen en constructieve feedback van zowel de trainer als de deelnemers. We vinden het belangrijk dat deelnemers zelf betrokken zijn in het leerproces, want dat vergroot de effectiviteit.

SMART leerdoelen

Om ervoor te zorgen dat onze training haar doelen bereikt en voldoet aan de behoeften van de deelnemers, formuleren we specifieke leerdoelen voorafgaand aan elke media-, crisiscommunicatie– en presentatietraining. Op basis van de intake formulieren stellen we macro-leerdoelen op. Een leerdoel moet SMART zijn:

  • Specifiek: eenduidig uit te leggen.
  • Meetbaar: achteraf kunnen meten of het gehaald is.
  • Actiegericht: er moeten activiteiten aan vast zitten.
  • Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn.
  • Tijdsgebonden: er moet een begin- en een eindpunt zijn.